• 4 سال پیش

  • 114

  • 09:31

قسمت دوم - در آستانه ی اجتماعی شدن

موج کودک
0
0
0

قسمت دوم - در آستانه ی اجتماعی شدن

موج کودک
  • 09:31

  • 114

  • 4 سال پیش

توضیحات
بچه های هفت ساله با ورود به مدرسه در آستانه ی اجتماعی شدن هستند، این پادکست نحوه مواجهه درست با این ویژگی را توضیح می دهد.

با صدای
زهرا مرزانی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads