• 3 سال پیش

  • 21

  • 10:35

مشروح گفت وگوی رادیو افق کوروش با " پریا ترامشلو ، بانوی ورزشکار افق کوروشی

رادیو افق کوروش
0
0
0

مشروح گفت وگوی رادیو افق کوروش با " پریا ترامشلو ، بانوی ورزشکار افق کوروشی

رادیو افق کوروش
  • 10:35

  • 21

  • 3 سال پیش

توضیحات
پریا ترامشلو حدود هفت سال است که در رشته ی کیوکوشین کاراته تزوکا به ورزش مشغول است ، وی دراین مدت هر سال در مسابقات کشوری وبین المللی این رشته شرکت داشته است .

shenoto-ads
shenoto-ads