• 4 سال پیش

  • 119

  • 12:57

گپ و گفت صمیمانه با مدیر عامل " فروشگاه اینترنتی اکالا "

رادیو افق کوروش
0
0
0

گپ و گفت صمیمانه با مدیر عامل " فروشگاه اینترنتی اکالا "

رادیو افق کوروش
  • 12:57

  • 119

  • 4 سال پیش

توضیحات
رادیو افق کوروش به مناسبت " انتخاب اکالا برای دومین سال متوالی به عنوان برند محبوب مصرف کنندگان با مهندس کلب خانی ، مدیر عامل فروشگاه اینترنتی افق کوروش اکالا مصاحبه ای ترتیب داد

shenoto-ads
shenoto-ads