• 4 سال پیش

  • 185

  • 10:11

مصاحبه مهندس نادری (کارشناس مارکتینگ افق کوروش) با رادیو افق کوروش

رادیو افق کوروش
0
0
0

مصاحبه مهندس نادری (کارشناس مارکتینگ افق کوروش) با رادیو افق کوروش

رادیو افق کوروش
  • 10:11

  • 185

  • 4 سال پیش

توضیحات
گپ عنوان برنامه ای است که در گروه اجتماعی رادیو افق کوروش تولید می شود و به مصاحبه تلفنی با مدیران افق کوروش می پردازد در این برنامه میهمان مهندس نادری (کارشناس مارکتینگ افق کوروش) هستیم

shenoto-ads
shenoto-ads