• 4 سال پیش

  • 101

  • 07:31

مصاحبه مهندس ابراهیمی (معاونت منطقه 6 افق کوروش) با رادیو افق کوروش

رادیو افق کوروش
0
0
0

مصاحبه مهندس ابراهیمی (معاونت منطقه 6 افق کوروش) با رادیو افق کوروش

رادیو افق کوروش
  • 07:31

  • 101

  • 4 سال پیش

توضیحات
گپ عنوان برنامه ای است که در گروه اجتماعی رادیو افق کوروش تولید می شود و به مصاحبه تلفنی با مدیران افق کوروش می پردازد در این برنامه میهمان مهندس ابراهیمی (معاونت منطقه 6 افق کوروش) هستیم

shenoto-ads
shenoto-ads