• 3 سال پیش

  • 52

  • 17:12

مصاحبه با سامان یاسمی همکار ورزشکار افق کوروش

رادیو افق کوروش
0
0
0

مصاحبه با سامان یاسمی همکار ورزشکار افق کوروش

رادیو افق کوروش
  • 17:12

  • 52

  • 3 سال پیش

توضیحات
رادیو افق کوروش -مصاحبه رادیو افق کوروش با سامان یاسمی همکار منطقه یک افق کوروش و داور ممتاز و مربی تیم کشتی کارگران استان لرستان

shenoto-ads
shenoto-ads