• 7 سال پیش

  • 73

  • 04:24

آشنایی با نرم افزار پاور پوینت

آموزش سخنرانی و فن بیان
10
10
0

آشنایی با نرم افزار پاور پوینت

آموزش سخنرانی و فن بیان
  • 04:24

  • 73

  • 7 سال پیش

توضیحات
چقدر پر استفاده ترین نرم افزار ارایه را می شناسید؟ چرا پاورپوینت اینقدر محبوب شده است؟

shenoto-ads
shenoto-ads