• 7 سال پیش

  • 107

  • 03:30

حذف مطالب غیرضروری در سخنرانی

آموزش سخنرانی و فن بیان
12
12
0

حذف مطالب غیرضروری در سخنرانی

آموزش سخنرانی و فن بیان
  • 03:30

  • 107

  • 7 سال پیش

توضیحات
چگونه مطالب غیر ضروری و اضافی را از سخنرانی و ارایه خود حذف کنیم؟ چطور یک سخنرانی بهینه داشته باشیم؟

با صدای
مریم شکفته

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads