• 4 سال پیش

  • 10.4K

  • 30:00

قسمت بیست و دوم: اراده، عادت‌ها و استفاده از امکانات در دوره‌ی سکون

Runyou | رانیو
2
2
1

قسمت بیست و دوم: اراده، عادت‌ها و استفاده از امکانات در دوره‌ی سکون

Runyou | رانیو
  • 30:00

  • 10.4K

  • 4 سال پیش

توضیحات
در قسمت بیست و دوم پادکست رانیو می‌شنوید: - نگه‌داشتن رژیم فقط مرتبط به اراده نیست، سوپر اراده‌ها جزء اقلیتن - روشی مثل در معرض نبودن برای نگه‌داشتن رژیم و انگیزه گرفتن برای ورزش - پاندمی و چالش کالری‌سوزی - تکنیک سوزوندن یا سوزوندن برای ایجاد عادت - رقص و تجربه‌ی اوج یا فلو استیت اسپانسر این قسمت: دفتر معماری حیاط @hayattdesign اسپانسر قسمت بورن تو ران: کفش ورزشی خضری @mkhsports اینستاگرام سهراب @sohrabovsky اینستاگرام نادی @Nada_Saboori ایمیل سهراب s.salehin1@gmail.com منابع: - ورزش‌های ویدیویی که من رو به ورزش کردن معتاد کرد: http://vrgl.ir/VIkqg - کالری چیه و ساعت‌های ورزشی چطور اون رو می‌شمارن؟: http://vrgl.ir/tuFRM - کتاب Good Habits, Bad Habits by Wendy Wood - کتاب Indistractable: How to Control Your Attention and Choose Your Life by Nir Eyal

با صدای
سهراب
نادی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads