• 3 سال پیش

  • 62.0K

  • 39:26

پوشه ۷: عملیات مانتیس

پوشه | Pousheh
25
25
8

پوشه ۷: عملیات مانتیس

پوشه | Pousheh
  • 39:26

  • 62.0K

  • 3 سال پیش

توضیحات
بزرگترین عملیات دریایی آمریکا بعد از جنگ جهانی دوم «اگر ما نفت صادر نکنیم به دیگران هم اجازه صادرات نفت نمی دهیم» یا «تنگه هرمز برای صادرات نفت همه کشورهای خلیج فارسه» . اینا جمله هایی بودند که در تابستان ۹۸ خیلی در رسانه ها دیدیم و شنیدیم و خواندیم. برای من خیلی جالب بودم که تحقیق کنم که آیا اساسا این یک بلوف سیاسی هست یا در پس اون استراتژی یا تجربه ای نهفته شده؟ آیا اساسا ما توان رویایی دریایی با سایرین به خصوص آمریکا را در خلیج فارس داریم یا خیر؟ پس اگر به شنیدن چیزهایی که بهش رسیدم علاقمندین پوشه ۷ میتونه براتون جذاب باشه.

با صدای
الیاس گرجی
امیرحسین مددی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads