• 3 سال پیش

  • 39

  • 24:43

دفاع مشروع

رادیو ثمین
0
0
0

دفاع مشروع

رادیو ثمین
  • 24:43

  • 39

  • 3 سال پیش

توضیحات
#رادیو_ثمین (بخش شانزدهم) آنچه در این قسمت خواهید شنید سرمقاله : دفاع مشروع معرفی کتاب: قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی مشاهیر حقوق: ژان ژاک روسو به همراه #قانون_اساسی گوینده: #زیبا_بنماران سردبیر: موسسه حقوقی ثمین عدالت تهیه شده در استودیو ثمین عدالت 021-26711293 021-26711295 www.saminedalat.com @Saminlegal | ثمین عدالت

با صدای
زیبا بنماران

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads