• 3 سال پیش

  • 43

  • 16:58

وکالت ایرانیان خارج از کشور

رادیو ثمین
0
0
0

وکالت ایرانیان خارج از کشور

رادیو ثمین
  • 16:58

  • 43

  • 3 سال پیش

توضیحات
در این بخش از رادیو ثمین به وکالت ایرانیان خارج از کشور میپردازیم .با زندگی سید مصطفی عدل آشنا میشویم و مروری بر کتاب امنیت ملی داریم همچنین مانند اپیزود های گذشته با پرسش و پاسخ در کنار شماییم

با صدای
زیبا بنماران

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads