• 3 سال پیش

  • 272

  • 10:38

کنار کشیدن هنر نیست

ناخونک
1
1
0

کنار کشیدن هنر نیست

ناخونک
  • 10:38

  • 272

  • 3 سال پیش

توضیحات
سلام توی این قسمت در مورد دوتا اتفاق توی دوتا مدرسه در ارومیه و خرم آباد و همچنین در مورد نحوه ی برخورد ما با رای کنفدراسیون فوتبال آسیا با هم صحبت خواهیم کرد

با صدای
رضا انصاری فرد

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads