• 4 سال پیش

  • 260

  • 10:38

گرفتن سیب سرخ از دست کودک نیازمند

ناخونک
0
0
0

گرفتن سیب سرخ از دست کودک نیازمند

ناخونک
  • 10:38

  • 260

  • 4 سال پیش

توضیحات
سلام توی این قسمت در مورد اتفاقی که در یک بیمارستان شهر زهک رخ داده و همچنین از سهل انگاری یک آمبولانس و همچنین در مورد اومدن یحیی گل محمدی به پرسپولیس با هم صحبت خواهیم کرد

با صدای
رضا انصاری فرد

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads