• 4 سال پیش

  • 250

  • 11:02

کی بازنشستس کی بازنشسته نیست مسئله این است

ناخونک
0
0
0

کی بازنشستس کی بازنشسته نیست مسئله این است

ناخونک
  • 11:02

  • 250

  • 4 سال پیش

توضیحات
سلام توی این قسمت در مورد بازنشستگی دلبخواهی نسبت به بعضی مسؤولین و بازنشسته نبودن دلبخواهی بعضی دیگر از مسؤولین صحبت خواهیم کرد همچنین در مورد رو به جلو بودن شرکت سایپا و همچنین در مورد وام 100 ملیونی مسکن با هم صحبت خواهیم کرد

با صدای
رضا انصاری فرد

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads