• 4 سال پیش

  • 314

  • 09:47

لطفا جک نسازید

ناخونک
0
0
0

لطفا جک نسازید

ناخونک
  • 09:47

  • 314

  • 4 سال پیش

توضیحات
سلام توی این قسمت در مورد نساختن جک از درد مردم و ورود یک مینوبوس به یکی از مدارس دخترانه در بندر عباس و نحوه ی جدید سعود تیم ها از گروه هاشون در باشگاه های آسیای امسال صحبت کردیم

با صدای
رضا انصاری فرد

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads