• 4 سال پیش

  • 117

  • 15:16

بازاریابی چیست؟

مهدی بیگدلی
2
توضیحات
ی تعریف ساده برا کسایی که با خوندن صدتا کتاب بالاخره نفهمیدن بازاریابی یعنی چی منبع: کتاب بازاریابی عصر چهارم، فیلیپ کاتلر خوندن این مطلب کمک می‌کنه http://mimbigdeli.ir/4-industry-archetypes

با صدای
مهدی بیگدلی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads