• 4 سال پیش

  • 322

  • 24:37

اقتصاد توجه

مهدی بیگدلی
2
توضیحات
تقاضای فراوان در برابر عرضه محدود، باعث ارزشمند شدن منابع کمیاب می‌شود. هر آنچه کمیاب است، حکمران اصلی اقتصاد محسوب می‌شود. تو عصر دیجیتال دیگه اطلاعات کمیاب نیست، توجه کمیاب و محدوده...

با صدای
مهدی بیگدلی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads