• 3 سال پیش

  • 161

  • 17:56

چگونه یک سخنرانی آسانسوری خوب داشته باشیم

نوین‌کتاب
9
9
0

چگونه یک سخنرانی آسانسوری خوب داشته باشیم

نوین‌کتاب
  • 17:56

  • 161

  • 3 سال پیش

توضیحات
این مقاله برای آن دسته از کسانی که به تازگی کسب و کار خود را شروع کرده‌اند یا قصد استخدام در جایی را دارند، کارآمد است. زیرا به آنها کمک می‌کند که سخنرانی یا ارائه آسانسوری خوبی داشته باشند. حالا این ارائه آسانسوری چیست؟ فرض کنید با یک فرد سرمایه‌گذار یا یک کارفرما درون آسانسور هستید. برای جلب رضایت و اعتماد او جهت سرمایه‌گذاری یا حتی استخدام شما، تنها به اندازه رسیدن آسانسور به طبقه مورد نظر وقت دارید. علت نام‌گذاری این ارائه نیز همین است. با شنیدن این مقاله یاد می‌گیرد که در کمترین زمان ممکن، خودتان و توانایی‌هایتان را به بهترین شکل معرفی کنید، تا حدی که همان موقع استخدام شوید یا پروژه‌تان پذیرفته شود و به کار دلخواهتان برسید. به عبارت دیگر یاد می‌گیرد که در پاسخ به «خب، از خودت بگو» بهترین معرفی را از خودتان داشته باشید و از گفتن تمام آن چیزهایی که بی‌ربط است یا فقط ذهن شنونده را درگیر می‌کند و نتیجه هم ندارد، دور بمانید. «چگونه یک سخنرانی آسانسوری خوب داشته باشیم؟» با ترجمه مهرنوش گلبازی و خوانش ندا پوریان منتشر شده است.

با صدای
ندا پوریان

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads