• 3 سال پیش

  • 117

  • 10:11

چگونه کسب‌و‌کاری تازه را شروع کنیم

نوین‌کتاب
2
2
0

چگونه کسب‌و‌کاری تازه را شروع کنیم

نوین‌کتاب
  • 10:11

  • 117

  • 3 سال پیش

توضیحات
کسب و کاری که بدون تفکر و با عجله به وجود آمده باشد، محکوم به شکست است. ممکن است برایتان پیش آمده باشد که کسب و کار جدیدی را شروع کرده باشید و پس از مدتی با اینکه تمام وقت، هزینه و انرژی خودتان معطوف این کار کرده‌اید، شکست سختی خورده‌اید. این شکست، صرفاً به دلیل بد بودن ایده یا مشکلات بازار کار نیست. این امکان وجود دارد که مشکل از برنامه‌ریزی شما بوده باشد. کسب و کارتان به سوددهی نرسیده است؟ اگر نکات کاربردی این مقاله را قبل از شروع آن در نظر نگیرید، به احتمال زیاد با شکست مواجه خواهید شد. این نکات همانند چتر نجات کسب و کار شما در هنگام سقوط عمل می کند. «چگونه کسب و کاری تازه را شروع کنیم» با ترجمه مرضیه قریشی و خوانش کاوه یانقی منتشر شده است.

با صدای
کاوه یانقی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads