• 3 سال پیش

  • 1.3K

  • 15:33
تکچی 17 - هفته چهارم آبان 98 - همه چیز تحت‌الشعاع قطعی اینترنت ایران

تکچی 17 - هفته چهارم آبان 98 - همه چیز تحت‌الشعاع قطعی اینترنت ایران

شهروز چرکچی
21
تکچی 17 - هفته چهارم آبان 98 - همه چیز تحت‌الشعاع قطعی اینترنت ایران
  • 15:33

  • 1.3K

  • 3 سال پیش

تکچی 17 - هفته چهارم آبان 98 - همه چیز تحت‌الشعاع قطعی اینترنت ایران

شهروز چرکچی
21

توضیحات
پادکست تکچی، خلاصه مهم‌ترین اخبار حوزه علم و تکنولوژی هر هفته است که توسط شهروز چُرکچی تولید می‌شود.

با صدای
شهروز چرکچی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads