شهروز چرکچی

شهروز چرکچی

شهروز چرکچی
  445
  میانگین پخش
  33.3K
  تعداد پخش
  300
  دنبال کننده
  شهروز چرکچی

  شهروز چرکچی

  شهروز چرکچی
  445
  میانگین پخش
  33.3K
  تعداد پخش
  300
  دنبال کننده

   تکچی 70 - گوگل‌پلی مورد تایید ما نیست!!!
   پادکست تکچی، خلاصه مهم‌ترین اخبار حوزه علم و تکنولوژی هر هفته است که توسط شهروز چُرکچی تولید می‌شود. در این پادکست، مهم‌ترین اخبار حوزه تکنولوژی که در هفته چهارم آبان‌ماه 1400 یا بین هشتم تا پانزده...
   پادکست تکچی، خلاصه مهم‌ترین اخبار حوزه علم و تکنول...
   27:42
   • 2.1K

   • 1 سال پیش
   27:42
   تکچی 69 - غوغای مایکروسافت!!!
   پادکست تکچی، خلاصه مهم‌ترین اخبار حوزه علم و تکنولوژی هر هفته است که توسط شهروز چُرکچی تولید می‌شود. در این پادکست، مهم‌ترین اخبار حوزه تکنولوژی که در هفته دوم مهرماه 1400 یا بین چهارم تا یازدهم اک...
   پادکست تکچی، خلاصه مهم‌ترین اخبار حوزه علم و تکنول...
   23:15
   • 316

   • 1 سال پیش
   23:15
   تکچی 68 - مراسم اپل و هیاهویی برای هیچ!!!
   پادکست تکچی، خلاصه مهم‌ترین اخبار حوزه علم و تکنولوژی هر هفته است که توسط شهروز چُرکچی تولید می‌شود. در این پادکست، مهم‌ترین اخبار حوزه تکنولوژی که در هفته چهارم شهریورماه 1400 یا بین سیزدهم تا بیس...
   پادکست تکچی، خلاصه مهم‌ترین اخبار حوزه علم و تکنول...
   26:44
   • 213

   • 1 سال پیش
   26:44
   تکچی 67 - اعتراف می‌کنم، من خودم سهام‌دار اپل بودم!!!
   پادکست تکچی، خلاصه مهم‌ترین اخبار حوزه علم و تکنولوژی هر هفته است که توسط شهروز چُرکچی تولید می‌شود. در این پادکست، مهم‌ترین اخبار حوزه تکنولوژی که در هفته دوم شهریورماه 1400 یا بین سیم آگوست تا شش...
   پادکست تکچی، خلاصه مهم‌ترین اخبار حوزه علم و تکنول...
   26:06
   • 224

   • 1 سال پیش
   26:06
   تکچی 66 - دیگه لازم نیست بکشین بالا!!!
   پادکست تکچی، خلاصه مهم‌ترین اخبار حوزه علم و تکنولوژی هر هفته است که توسط شهروز چُرکچی تولید می‌شود. در این پادکست، مهم‌ترین اخبار حوزه تکنولوژی که در هفته اول شهریورماه 1400 یا بین بیست و سوم تا س...
   پادکست تکچی، خلاصه مهم‌ترین اخبار حوزه علم و تکنول...
   23:36
   • 199

   • 1 سال پیش
   23:36
   تکچی 65 - رو(بیکا) که نیست، سنگ پای قزوینه!!!
   پادکست تکچی، خلاصه مهم‌ترین اخبار حوزه علم و تکنولوژی هر هفته است که توسط شهروز چُرکچی تولید می‌شود. در این پادکست، مهم‌ترین اخبار حوزه تکنولوژی که در هفته چهارم مردادماه 1400 یا بین شانزدهم تا بیس...
   پادکست تکچی، خلاصه مهم‌ترین اخبار حوزه علم و تکنول...
   20:38
   • 238

   • 1 سال پیش
   20:38
   تکچی 64 - ممنوعیت شبانه گیمینگ در چین!
   پادکست تکچی، خلاصه مهم‌ترین اخبار حوزه علم و تکنولوژی هر هفته است که توسط شهروز چُرکچی تولید می‌شود. در این پادکست، مهم‌ترین اخبار حوزه تکنولوژی که در هفته سوم تیرماه 1400 یا بین پنجم تا یازدهم جول...
   پادکست تکچی، خلاصه مهم‌ترین اخبار حوزه علم و تکنول...
   25:50
   • 299

   • 1 سال پیش
   25:50
   تکچی 63 - انقراض یوز ایرانی، این‌بار در اکوسیستم استارت‌آپی!
   پادکست تکچی، خلاصه مهم‌ترین اخبار حوزه علم و تکنولوژی هر هفته است که توسط شهروز چُرکچی تولید می‌شود. در این پادکست، مهم‌ترین اخبار حوزه تکنولوژی که در هفته سوم خردادماه 1400 یا بین اول تا هفتم ژوئن...
   پادکست تکچی، خلاصه مهم‌ترین اخبار حوزه علم و تکنول...
   23:37
   • 376

   • 1 سال پیش
   23:37
   تکچی 62 - همه ما چیپ‌دار خواهیم شد؟!
   پادکست تکچی، خلاصه مهم‌ترین اخبار حوزه علم و تکنولوژی هر هفته است که توسط شهروز چُرکچی تولید می‌شود. در این پادکست، مهم‌ترین اخبار حوزه تکنولوژی که در هفته چهارم اردیبهشت‌ماه 1400 یا بین دهم و تا ه...
   پادکست تکچی، خلاصه مهم‌ترین اخبار حوزه علم و تکنول...
   22:58
   • 310

   • 1 سال پیش
   22:58
   تکچی 61 - رقابت برای تسخیر فضا شروع شد!!!
   پادکست تکچی، خلاصه مهم‌ترین اخبار حوزه علم و تکنولوژی هر هفته است که توسط شهروز چُرکچی تولید می‌شود. در این پادکست، مهم‌ترین اخبار حوزه تکنولوژی که در هفته دوم اردیبهشت‌ماه 1400 یا بین بیست و ششم آ...
   پادکست تکچی، خلاصه مهم‌ترین اخبار حوزه علم و تکنول...
   25:03
   • 304

   • 1 سال پیش
   25:03
   shenoto-ads
   shenoto-ads