• 4 سال پیش

  • 462

  • 12:47

تکچی 11 - هفته اول مهر 98 - فرار هواوی از تحریم‌ها!

شهروز چرکچی
9
9
3

تکچی 11 - هفته اول مهر 98 - فرار هواوی از تحریم‌ها!

شهروز چرکچی
  • 12:47

  • 462

  • 4 سال پیش

توضیحات
پادکست تکچی، خلاصه مهم‌ترین اخبار حوزه علم و تکنولوژی هر هفته است که توسط شهروز چُرکچی تولید می‌شود.

با صدای
شهروز چرکچی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads