• 4 سال پیش

  • 355

  • 00:52

اعداد ۱ تا ۳۰

آلمانی یاد بگیر
2
2
0

اعداد ۱ تا ۳۰

آلمانی یاد بگیر
  • 00:52

  • 355

  • 4 سال پیش

توضیحات
تلفظ اعداد از یک تا ۳۰

با صدای
نازی آرزوفر
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads