• 4 سال پیش

  • 272

  • 00:57

مکالمه ساده

آلمانی یاد بگیر
4
4
0

مکالمه ساده

آلمانی یاد بگیر
  • 00:57

  • 272

  • 4 سال پیش

توضیحات
Nicht. Mir/Mich . Bitte. Wie? Bis bald . Bis morgen. Auf Wiedersehen

با صدای
نازی آرزوفر
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads