• 3 سال پیش

  • 149

  • 00:51
  • 00:51

  • 149

  • 3 سال پیش

توضیحات
آلفابت همون الفبا به زبان آلمانی هست که هر حرف با یک نمونه تلفظ شده.Alphabet A bis L

با صدای
نازی آرزوفر
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads