• 4 سال پیش

  • 93

  • 05:36

انتخاب موضوع جالب سخنرانی ، کنفرانس و لکچر - آموزش سخنرانی

آموزش سخنرانی ، فن بیان و مذاکره با امیر مصطفی
2
2
0

انتخاب موضوع جالب سخنرانی ، کنفرانس و لکچر - آموزش سخنرانی

آموزش سخنرانی ، فن بیان و مذاکره با امیر مصطفی
  • 05:36

  • 93

  • 4 سال پیش

توضیحات
انتخاب موضوع جالب سخنرانی ، کنفرانس و لکچر همیشه برای اکثر افرادی که قصد ارائه مطالبی را دارند یک چالش بزرگ است. در رادیو بیان ۴۲ به بررسی و انتخاب موضوع جالب سخنرانی ، کنفرانس و لکچر پرداختم تا بتوانیم با توجه به پارامتر هایی که داریم یک موضوع جالب برای ارائه خودمون پیدا کنیم. از شما دعوت می کنم تا این رادیو بیان را به گوش جان بسپارید:

shenoto-ads
shenoto-ads