• 4 سال پیش

  • 68

  • 07:18

همایش روز جهانی پادکست به روایت تیله سافت!

Tile Soft | تیله سافت
1
1
0

همایش روز جهانی پادکست به روایت تیله سافت!

Tile Soft | تیله سافت
  • 07:18

  • 68

  • 4 سال پیش

توضیحات
8 مهر، روز جهانی پادکست بود و شنوتو، بانی برگزاری یک دورهمی بین پادکسترهای فارسی در کتابخانه ملی شد. حالا تیله سافت یک خلاصه از این همایش رو در غالب پادکست درآورده تا باهم بشنویم! www.TileSoft.ir

با صدای
پارسا آیین پژوه

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads