• 4 سال پیش

  • 36

  • 04:09

دوشنبه - شیفت شب - بخش اول

Tile Soft | تیله سافت
0
0
0

دوشنبه - شیفت شب - بخش اول

Tile Soft | تیله سافت
  • 04:09

  • 36

  • 4 سال پیش

توضیحات
هر دوشنبه، در شیفت شب خلاصه ای از اخبار و اتفاقات را مرور می کنیم. TileSoft.ir/MonSS1

با صدای
پارسا آیین پژوه

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads