• 3 سال پیش

  • 43

  • 08:09
Padio 22 - 98.06.25

Padio 22 - 98.06.25

رادیو پادیو
0
Padio 22 - 98.06.25
  • 08:09

  • 43

  • 3 سال پیش

Padio 22 - 98.06.25

رادیو پادیو
0

توضیحات
?بشنوید از تغییر پوشش دختر آقای وزیر در دادگاه تا مصاحبه علیفر و رفتنش از ایران و تحولات بین المللی تاسیسات نفتی عربستان کانال تلگرام: https://t.me/Radio_Padio دریافت صدای شما https://t.me/Padio_BOT

با صدای
محمدرضا دانایی
عارفه سادات موسوی نژاد
زهرا ادیب

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads