• 3 سال پیش

  • 44

  • 04:09
Padio 19 - 98.06.21

Padio 19 - 98.06.21

رادیو پادیو
0
Padio 19 - 98.06.21
0
0

Padio 19 - 98.06.21

رادیو پادیو
  • 04:09

  • 44

  • 3 سال پیش

توضیحات
ماجرای خودسوزی کتایون ریاحی در مقابل دادگاه و بحث داغ حضور زنان در ورزشگاه تا دلایل اخراج بولتون از زبان ترامپ

با صدای
محمدرضا دانایی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads