• 4 سال پیش

  • 46

  • 05:07

قسمت هفدهم پادکست خبری پادیو - ۱۷ شهریور ۹۸

رادیو پادیو
0
0
0

قسمت هفدهم پادکست خبری پادیو - ۱۷ شهریور ۹۸

رادیو پادیو
  • 05:07

  • 46

  • 4 سال پیش

توضیحات
?بشنوید از ماجرای حمله به ساختمان دهیاری سنجر دزفول تا میزان احکام صادرشده برای کارگران هفت تپه

با صدای
محمدرضا دانایی
عارفه سادات موسوی نژاد

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads