• 5 سال پیش

  • 11.2K

  • 18:42

پادکست رانیو

Runyou | رانیو
10
10
2

پادکست رانیو

Runyou | رانیو
  • 18:42

  • 11.2K

  • 5 سال پیش

توضیحات
هدف پادکست «رانیو» روایت فرآیند «تغییر» و نقش مهمی است که فعالیت های بدنی به ویژه «دویدن» در آن ایفا می کنند. در این قسمت به معرفی رانیو و ایده‌های اصلی اون می‌پردازیم، و اینکه چرا دویدن؟

با صدای

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads