• 3 سال پیش

  • 239

  • 09:13
چه عواملی بر سخنرانی تاثیر می گذارد؟

چه عواملی بر سخنرانی تاثیر می گذارد؟

worksaz
0
چه عواملی بر سخنرانی تاثیر می گذارد؟
  • 09:13

  • 239

  • 3 سال پیش

چه عواملی بر سخنرانی تاثیر می گذارد؟

worksaz
0

توضیحات
سال نو مبارک

با صدای
فاطمه نصری
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads