• 3 سال پیش

  • 187

  • 15:56
عادت ها تعیین کننده سرنوشت ما هستند

عادت ها تعیین کننده سرنوشت ما هستند

worksaz
0
عادت ها تعیین کننده سرنوشت ما هستند
  • 15:56

  • 187

  • 3 سال پیش

عادت ها تعیین کننده سرنوشت ما هستند

worksaz
0

توضیحات
دانستن کافی نیست، دانستن ها را به عادت مبدل کنیم

با صدای
فاطمه نصری
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads