• 3 سال پیش

  • 85

  • 09:33
همسر اداری؛ پدیده ی نوین در کسب و کار امروزی

همسر اداری؛ پدیده ی نوین در کسب و کار امروزی

worksaz
0
همسر اداری؛ پدیده ی نوین در کسب و کار امروزی
  • 09:33

  • 85

  • 3 سال پیش

همسر اداری؛ پدیده ی نوین در کسب و کار امروزی

worksaz
0

توضیحات
به نظر می رسد افراد پیش از ورود به حیطه ی کاری، باید نکات اخلاقی مختلفی را آموزش ببینند و دستورالعمل های ساده اما مفیدی را سرلوحه اخلاق حرفه ای خود کنند. اما متاسفانه آموزش صحیح و کاملی در این زمینه صورت نمی گیرد. کارمندان باید از خطراتی که زندگی خانوادگی و شغلی آن ها را تهدید کند، آگاهی داشته باشند و بتوانند با آگاهی های قبلی، از رخ دادن آن ها پیشگیری کنند.

با صدای
فاطمه نصری
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads