• 4 سال پیش

  • 16

  • 05:21
پادکست زادروزها

پادکست زادروزها

آوا نمای ایران
0
پادکست زادروزها
0
0

پادکست زادروزها

آوا نمای ایران
  • 05:21

  • 16

  • 4 سال پیش

توضیحات
پادکست زادروزها : به منظور آشنایی با مشاهیر ایران و جهان و دستاوردهای آنان هفته اول بهمن محمود فرشچیان منبع مطالب : سایت httpFarshchian.honar.ac.ir

با صدای
فرید غلامپور مطلق

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads