• 5 سال پیش

  • 19

  • 05:21

پادکست زادروزها

آوا نمای ایران
0
0
0

پادکست زادروزها

آوا نمای ایران
  • 05:21

  • 19

  • 5 سال پیش

توضیحات
پادکست زادروزها : به منظور آشنایی با مشاهیر ایران و جهان و دستاوردهای آنان هفته اول بهمن محمود فرشچیان منبع مطالب : سایت httpFarshchian.honar.ac.ir

با صدای
فرید غلامپور مطلق

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads