• 5 سال پیش

  • 33

  • 08:55

پادکست زادروزها

آوا نمای ایران
0
0
0

پادکست زادروزها

آوا نمای ایران
  • 08:55

  • 33

  • 5 سال پیش

توضیحات
پادکست زادروزها : به منظور آشنایی با مشاهیر ایران و جهان و دستاوردهای آنان هفته پایانی آذر داریوش مهرجویی احمد شاملو

با صدای
فرید غلامپور مطلق
لیلا پورحسین

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads