• 3 سال پیش

  • 194

  • 42:55
اهمیت استایل شخصی در عکاسی - مهمان:‌ امیرعلی ق

اهمیت استایل شخصی در عکاسی - مهمان:‌ امیرعلی ق

پادکست عکاسی هیستوگرام
1
اهمیت استایل شخصی در عکاسی - مهمان:‌ امیرعلی ق
  • 42:55

  • 194

  • 3 سال پیش

اهمیت استایل شخصی در عکاسی - مهمان:‌ امیرعلی ق

پادکست عکاسی هیستوگرام
1

توضیحات
گفت و گویی با امیر علی ق، حس محور، در مورد استایل شخصی در عکاسی

shenoto-ads
shenoto-ads