• 7 سال پیش

  • 167

  • 58:48

عکاسی خیابانی - مهمان: پیمان یزدانی

پادکست عکاسی هیستوگرام
2
2
1

عکاسی خیابانی - مهمان: پیمان یزدانی

پادکست عکاسی هیستوگرام
  • 58:48

  • 167

  • 7 سال پیش

توضیحات
#قسمت دوم پادکست #هیستوگرام :
در این قسمت با پیمان یزدانی، عکاس خبرگزاری ایسنا، مصاحبه کردیم. با پیمان در مورد عکاسی خیابانی، نکاتی که باید در عکاسی خیابانی در نظر گرفت، قوانین عکاسی در کشورهای مختلف و تجهیزاتی که او استفاده میکنه صحبت کردیم. از پیمان پرسیدیم که چطور وارد عکاسی خبری شد و یک عکاس خبری خوب چه خصوصیاتی داره. همچنین با او در مورد آینده عکاسی خبری و جنون سرعت هم صحبتی داشتیم. امیدواریم این قسمت شما رو با عکاسی خبری و خیابانی بیشتر
آشنا بکنه.

shenoto-ads
shenoto-ads