• 3 سال پیش

  • 72

  • 01:12:27
آموزش عکاسی نوزاد - مهمان: استودیو جانا

آموزش عکاسی نوزاد - مهمان: استودیو جانا

پادکست عکاسی هیستوگرام
3
آموزش عکاسی نوزاد - مهمان: استودیو جانا
  • 01:12:27

  • 72

  • 3 سال پیش

آموزش عکاسی نوزاد - مهمان: استودیو جانا

پادکست عکاسی هیستوگرام
3

توضیحات
توی قسمت هشتم پادکست عکاسی هیستوگرام برا استودیو جانا راجع به نگرش اونها به عکاسی نوزاد صحبت کردیم.

shenoto-ads
shenoto-ads