• 2 ماه پیش

  • 20

  • 18:24

20. اپیزود بیستم: شناخت محیط (بخش هفتم: تفکر و تداعی)

پادكست طبقه اول (روانشناسي معماري)
0
توضیحات

جوهره‌ي شناخت، توانایی انسان‌ها در بازنمایی جنبه‌های مختلف جهان پیرامون در ذهن است. به این ترتیب فرد به جای جهان خارج عملیات ذهنی خود را روی این بازنمایی‌ها انجام می‌دهد. به عبارت دیگر آنچه ما در سر می‌پرورانیم نه خیال‌پردازی بلکه راهی برای حل مسائل پیش روست. shenoto-ads
shenoto-ads