• 3 ماه پیش

  • 41

  • 06:08

فصل دوم | قسمت دوازدهم کاغذ و قلم

کاغذ و قلم با عطیه سلطانی
0
توضیحات

کاغذ و قلم با عطیه سلطانی

فصل دوم | قسمت دوازدهم کاغذ و قلم


 .شما شنونده دوازدهمین قسمت از فصل دوم کاغذ و قلم هستید

و یک تمرین دیگر برای نویسندگی و داستان نویسی

 


shenoto-ads
shenoto-ads