• 1 ماه پیش

  • 161

  • 52:24

پادکست سرآشپز - اولین رستوران جهان

پادکست “سرآشپز”
1
1
1

پادکست سرآشپز - اولین رستوران جهان

پادکست “سرآشپز”
  • 52:24

  • 161

  • 1 ماه پیش

توضیحات

در این قسمت به اولین رستوران جهان پرداختیم و درباره این که چه کسی اولین بار و در کجا این کار را شروع کرده صحبت کردیم. در ادامه در مورد غذاهایی که در اولین رستوران سرو شد گفت و گو کردیم و ...


با صدای
سام پورمحمودیان
علیرضا پاکدامان
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads