• 3 ماه پیش

  • 44

  • 06:41

فصل دوم | قسمت دهم کاغذ و قلم

کاغذ و قلم با عطیه سلطانی
0
توضیحات

کاغذ و قلم با عطیه سلطانی

فصل دوم | قسمت دهم کاغذ و قلم


 .شما شنونده دهمین قسمت از فصل دوم کاغذ و قلم هستید

و یک تمرین دیگر برای نویسندگی و داستان نویسی

 


shenoto-ads
shenoto-ads