• 5 سال پیش

  • 113

  • 02:14

دوباره می نویسمت کنار بیت آخرم

رادیو افرا
0
0
1

دوباره می نویسمت کنار بیت آخرم

رادیو افرا
  • 02:14

  • 113

  • 5 سال پیش

توضیحات
دوباره می نویسمت کنار بیت آخرم شعر: حسین منزوی باصدای: زهرا مهرادفر @radioafra

با صدای
زهرا مهرادفر

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads