• 6 سال پیش

  • 50

  • 05:12

چگونه اعتماد از دست رفته خود را در رابطه بازسازی کنم؟ قسمت سوم

آرامکده
5
توضیحات
اگر در طی صحبت در مورد خط قرمز ها با این نتیجه رسیدی که نمی توانی نیازهایش را برآورده کنی وقت آن رسیده که رابطه را ترک کنی.....

با صدای
سهیلا ساکی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads