• 6 ماه پیش

  • 192

  • 38:42

«روزی که آسمان فرو افتاد» قسمت اول

رادیو جاده
2
2
0

«روزی که آسمان فرو افتاد» قسمت اول

رادیو جاده
  • 38:42

  • 192

  • 6 ماه پیش

توضیحات

در ساعت هفده و چهل و پنج دقیقه ی روز سیزدهم شهریور ماه به شکلی اسرارآمیز آسمان به رنگ سرخ در می آید و صداهای هولناک و گوشخراشی از میان ابرها شنیده میشود. ساناز و روزبه، زوج جوان ساکن شهران شمالی در منزل خود واقع در طبقات بالای برجی مسکونی شاهد این آشفتگی هستند و با نگرانی چشم انتظار سرانجام این تحول عظیم هستند که ناگهان...!!؟


با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads