• 8 ماه پیش

  • 199

  • 33:58

«قهرمان» قسمت دوم

رادیو جاده
1
1
0

«قهرمان» قسمت دوم

رادیو جاده
  • 33:58

  • 199

  • 8 ماه پیش

توضیحات

رها، دختر طلایی ایران که در میانه ی توجه رسانه ها و فضای مجازی گرفتار شده به ناحق با پس لرزه های شدیدی در زندگی احساسی خود مواجه شده. رها احساس عدم امنیت روانی میکند تا اینکه...!!؟


با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads