• 10 ماه پیش

  • 225

  • 41:03

نمایش رازآلود «ویروس» قسمت اول

رادیو جاده
2
2
0

نمایش رازآلود «ویروس» قسمت اول

رادیو جاده
  • 41:03

  • 225

  • 10 ماه پیش

توضیحات

سرگرد بختیاری به همراه ستوان رستا در حال انتقال قاتلی سریالی برای حضور در یک جلسه دادگاه در شهری دیگر هستند که با ریزش کوه مواجه میشوند. مامورین برای اینکه جلسه ی مهم دادگاه را از دست ندهند تصمیم میگیرند که از راهی فرعی کوه را دور بزنند اما غافل از این هستند که با این کار…!!!؟


با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads